Phân loại rác – Ve chai gây quỹ

Năm học 2018 – 2019, theo chỉ đạo của cấp trên, các nhà trường không thực hiện thu tiền của học sinh để mua nước uống phục vụ cho học sinh. Để duy trì nước uống sạch (nước đóng bình) cho học sinh, trường THCS Suối Đá thực hiện mô hình phân loại rác để bán ve chai, những khoản tiền có được thầy Hồ Tấn Lộc- GVCN lớp 9A3 mua nước uống cho học sinh sử dụng hàng ngày.

Việc tổ chức cho học sinh thu gom chai nhựa, giấy vụn, … cũng góp phần thực hiện phương châm “phân loại rác tại nguồn” nhằm bảo vệ môi trường sống trong lành cho con người. Qua đó giúp các em học tập được các giá trị sống như trách nhiệm, hợp tác, đoàn kết, giúp các em sống có trách nhiệm với cộng đồng, có hành động thiết thực bảo vệ môi trường.

49896004_327282374541242_459195341825114112_n THU GOM VE CHAI