Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
777/KH-PGDĐT2020PHÒNG GD - ĐT DMCKẾ HOẠCH Về việc bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2020-2021 Tải về
624/QĐ-SGDĐT2020Sở Giáo dục và Đào tạo Tây NinhQUYẾT ĐỊNH 624/QĐ-SGDĐT TÂY NINH (NĂM 2017) BAN HÀNH BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC Tải về
90/2020/NĐ-CP2020Chính phủNghị định số 90/2020/NĐ-CP: Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Tải về
52/2019/QH142020Quốc hội Khóa 14Luật số 52/2019/QH14: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức Tải về
32/2020/TT-BGDĐT2020Bộ Giáo dục và Đào tạoTHÔNG TƯ 32/2020/TT-BGDĐT: Thông tư Ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học Tải về
725/PGDĐT-THCS2020PGD ĐT DMCCông văn số 725/PGDĐT-THCS v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục bậc THCS năm học 2020-2021 Tải về
2020PHÒNG GDĐT DMCPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THEO THÔNG TƯ 26/2020 CỦA PHÒNG GDĐT DMC Tải về
695/PGDĐT2020Phòng GD ĐT DMCCÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HỘI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021 Tải về
694/PGDĐT2020Phòng GD ĐT DMCCÔNG VĂN HƯỚNG DẪN HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2020-2021 Tải về
26/2020/TT-BGDĐT2020Bộ Giáo dục và Đào tạoTHÔNG TƯ 26/2020 SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 58/2011 CỦA BỘ GD&ĐT Tải về
58/2011/TT-BGDĐT2020Bộ Giáo dục và Đào tạoTHÔNG TƯ 58/2011 VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH Tải về
2020Trường THCS Suối ĐáBẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021 Tải về
...../SGDĐT-GDTrH2020SỞ GD&ĐT TÂY NINHHƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 2020-2021 Tải về
2214/SGDĐT-GDTrH2020Sở GD-ĐT Tây NinhHướng dẫn một số hoạt động đầu năm học 2020-2021_Signed (1) Tải về
128-KH-UBND2020UBND huyện DMCKế hoạch chuẩn bị khai giảng năm học 2020-2021 Tải về
02/2013/QĐ-UBND2020UBND TỈNH TÂY NINHQUYẾT ĐỊNH 02/2013/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH TÂY NINH VỀ DẠY THÊM HỌC THÊM Tải về
1752/QĐ-UBND2020UBND TỈNH TÂY NINHQUYẾT ĐỊNH SỐ 1752/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 Tải về
84/2020/NĐ-CP2020Chính phủNghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục Tải về
2020VĂN BẢN VÀ BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ CHUẨN HIỆU TRƯỞNG/PHÓ HIỆU TRƯỞNG Tải về
2020VĂN BẢN VÀ BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ CHUẨN GIÁO VIÊN TỪ 2019 Tải về
2514/QĐ-UBND2020UBND huyện DMCQUYẾT ĐỊNH SỐ 2514/QĐ-UBND SỬA ĐỔI TIÊU CHUẨN THI ĐUA KHEN THƯỞNG KHỐI THCS NĂM HỌC 2019-2020 (Khoản 5, mục B) Tải về
43/2019/QH142020QUỐC HỘI KHÓA 14LUẬT GIÁO DỤC 2019 Tải về
71/2019/NĐ-CP2020CHÍNH PHỦNGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2019/NĐ-CP LỘ TRÌNH NÂNG CHUẨN GIÁO VIÊN Tải về
30/2020/NĐ-CP2020CHÍNH PHỦNGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2020/NĐ-CP VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ Tải về
805/SNV-VP2020SỞ NỘI VỤ TÂY NINHHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 30 (NĂM 2020) VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ Tải về
561 /KH-PGDĐT2020Phòng GD-ĐT Dương Minh ChâuKẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2020-2021 Tải về
2084/QĐ-BGDĐT2020Bộ GD&ĐTQUYẾT ĐỊNH SỐ 2084/QĐ-BGDĐT VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 Tải về
2019HƯỚNG DẪN THI HK2 LOP 9 NH 2018-2019 CỦA PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO DƯƠNG MINH CHÂU Tải về
51/TCTĐ-THCSSĐ2019TRƯỜNG THCS SUỐI ĐÁTIÊU CHUẨN THI ĐUA KHEN THƯỞNG TRƯỜNG THCS SUỐI ĐÁ NĂM HỌC 2019-2020 Tải về
6348/QĐ-UBND2019UBND HUYỆN DMCQUYẾT ĐỊNH SỐ 6348/QĐ-UBND BAN HÀNH TIÊU CHUẨN THI ĐUA KHEN THƯỞNG CÁC KHỐI MN-TH-THCS NĂM HỌC 2019-2020 Tải về
3047/QĐ-SGDĐT2019SỞ GD-ĐTQUYẾT ĐỊNH SỐ 3047/QĐ-SGDĐT VỀ TIÊU CHUẨN THI ĐUA MN-TH-THCS-PGDĐT Tải về
22/2019/TT-BGDĐT2019BGDĐTTHÔNG TƯ SỐ 22/2019/TT-BGDĐT BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI, GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI Tải về
19/2019/TT-BGDĐT2019BGDĐTTHÔNG TƯ SỐ 19/2019/TT-BGDĐT BAN HÀNH QUY CHẾ BDTX CBQL, GV Tải về
18/2019/TT-BGDĐT2019BGDĐTTHÔNG TƯ SỐ 18/2019/TT-BGDĐT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BDTX CBQL Tải về
17/2019/TT-BGDĐT2019BGDĐTTHÔNG TƯ SỐ 17/2019/TT-BGDĐT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BDTX GIÁO VIÊN Tải về
2019KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020 TỈNH TÂY NINH Tải về
VB27-03-1927/03/2019Phòng GD & ĐT Dương Minh ChâuVăn bản liên hệ Tải về
VB03/1926/03/2019Phòng GD & ĐT Dương Minh ChâuVăn bản kế hoạch tổng kết thi đua năm học Tải về
VBM-2401/02/2017Phòng GD & ĐT Dương Minh ChâuVăn bản mẫu Tải về
2742/SDGĐT-GDTrH2018Sở GD-ĐTHƯỚNG DẪN SINH HOẠT TỔ - NHÓM CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2018-2019 Tải về
1905-QĐ-UBND2018UBND Tỉnh Tây NinhKHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2018-2019 CỦA UBND TỈNH TÂY NINH Tải về
2018NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019 CỦA PGD ĐT Tải về
0012018UBND TỉnhLỊCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018-2019 Tải về
2018BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC Tải về
42/2013/NĐ-CP2013CHÍNH PHỦNGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2013/NĐ-CP VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA GIÁO DỤC Tải về
29-NQ/TW2013BCH TW ĐẢNGNGHỊ QUYẾT 29 VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tải về
10/2012/QH132012QUỐC HỘIBỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012 Tải về
27/2012/NĐ-CP2012CHÍNH PHỦNGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2012/NĐ-CP VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT VIÊN CHỨC Tải về
12/2011/TT-BGDĐT2011BỘ GD&ĐTTHÔNG TƯ SỐ 12/2011/TT-BGDĐT_Ban hành Điều lệ trường THCS, THPT Tải về
58/2010/QH122010QUỐC HỘI KHÓA 12LUẬT SỐ 58/2010/QH12 LUẬT VIÊN CHỨC 2010 Tải về