Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
32/2020/TT-BGDĐT2020Bộ Giáo dục và Đào tạoTHÔNG TƯ 32/2020/TT-BGDĐT: Thông tư Ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường PT có nhiều cấp học Tải về
26/2020/TT-BGDĐT2020Bộ Giáo dục và Đào tạoTHÔNG TƯ 26/2020 SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 58/2011 CỦA BỘ GD&ĐT Tải về
58/2011/TT-BGDĐT2020Bộ Giáo dục và Đào tạoTHÔNG TƯ 58/2011 VỀ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI HỌC SINH Tải về
2084/QĐ-BGDĐT2020Bộ GD&ĐTQUYẾT ĐỊNH SỐ 2084/QĐ-BGDĐT VỀ VIỆC BAN HÀNH KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 Tải về
22/2019/TT-BGDĐT2019BGDĐTTHÔNG TƯ SỐ 22/2019/TT-BGDĐT BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI, GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI Tải về
19/2019/TT-BGDĐT2019BGDĐTTHÔNG TƯ SỐ 19/2019/TT-BGDĐT BAN HÀNH QUY CHẾ BDTX CBQL, GV Tải về
18/2019/TT-BGDĐT2019BGDĐTTHÔNG TƯ SỐ 18/2019/TT-BGDĐT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BDTX CBQL Tải về
17/2019/TT-BGDĐT2019BGDĐTTHÔNG TƯ SỐ 17/2019/TT-BGDĐT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BDTX GIÁO VIÊN Tải về
VBM-2401/02/2017Phòng GD & ĐT Dương Minh ChâuVăn bản mẫu Tải về
29-NQ/TW2013BCH TW ĐẢNGNGHỊ QUYẾT 29 VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tải về
12/2011/TT-BGDĐT2011BỘ GD&ĐTTHÔNG TƯ SỐ 12/2011/TT-BGDĐT_Ban hành Điều lệ trường THCS, THPT Tải về