Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
777/KH-PGDĐT2020PHÒNG GD - ĐT DMCKẾ HOẠCH Về việc bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2020-2021 Tải về
725/PGDĐT-THCS2020PGD ĐT DMCCông văn số 725/PGDĐT-THCS v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục bậc THCS năm học 2020-2021 Tải về
2020PHÒNG GDĐT DMCPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THEO THÔNG TƯ 26/2020 CỦA PHÒNG GDĐT DMC Tải về
695/PGDĐT2020Phòng GD ĐT DMCCÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HỘI GIẢNG NĂM HỌC 2020-2021 Tải về
694/PGDĐT2020Phòng GD ĐT DMCCÔNG VĂN HƯỚNG DẪN HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2020-2021 Tải về
561 /KH-PGDĐT2020Phòng GD-ĐT Dương Minh ChâuKẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2020-2021 Tải về
2019HƯỚNG DẪN THI HK2 LOP 9 NH 2018-2019 CỦA PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO DƯƠNG MINH CHÂU Tải về
2018NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019 CỦA PGD ĐT Tải về