Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
90/2020/NĐ-CP2020Chính phủNghị định số 90/2020/NĐ-CP: Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Tải về
52/2019/QH142020Quốc hội Khóa 14Luật số 52/2019/QH14: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức Tải về
128-KH-UBND2020UBND huyện DMCKế hoạch chuẩn bị khai giảng năm học 2020-2021 Tải về
02/2013/QĐ-UBND2020UBND TỈNH TÂY NINHQUYẾT ĐỊNH 02/2013/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH TÂY NINH VỀ DẠY THÊM HỌC THÊM Tải về
1752/QĐ-UBND2020UBND TỈNH TÂY NINHQUYẾT ĐỊNH SỐ 1752/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH TÂY NINH BAN HÀNH KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2020-2021 Tải về
84/2020/NĐ-CP2020Chính phủNghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục Tải về
2514/QĐ-UBND2020UBND huyện DMCQUYẾT ĐỊNH SỐ 2514/QĐ-UBND SỬA ĐỔI TIÊU CHUẨN THI ĐUA KHEN THƯỞNG KHỐI THCS NĂM HỌC 2019-2020 (Khoản 5, mục B) Tải về
43/2019/QH142020QUỐC HỘI KHÓA 14LUẬT GIÁO DỤC 2019 Tải về
71/2019/NĐ-CP2020CHÍNH PHỦNGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2019/NĐ-CP LỘ TRÌNH NÂNG CHUẨN GIÁO VIÊN Tải về
30/2020/NĐ-CP2020CHÍNH PHỦNGHỊ ĐỊNH SỐ 30/2020/NĐ-CP VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ Tải về
805/SNV-VP2020SỞ NỘI VỤ TÂY NINHHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 30 (NĂM 2020) VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ Tải về
6348/QĐ-UBND2019UBND HUYỆN DMCQUYẾT ĐỊNH SỐ 6348/QĐ-UBND BAN HÀNH TIÊU CHUẨN THI ĐUA KHEN THƯỞNG CÁC KHỐI MN-TH-THCS NĂM HỌC 2019-2020 Tải về
2019KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020 TỈNH TÂY NINH Tải về
VBM-2401/02/2017Phòng GD & ĐT Dương Minh ChâuVăn bản mẫu Tải về
1905-QĐ-UBND2018UBND Tỉnh Tây NinhKHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2018-2019 CỦA UBND TỈNH TÂY NINH Tải về
0012018UBND TỉnhLỊCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2018-2019 Tải về
2018BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC Tải về
42/2013/NĐ-CP2013CHÍNH PHỦNGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2013/NĐ-CP VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA GIÁO DỤC Tải về
29-NQ/TW2013BCH TW ĐẢNGNGHỊ QUYẾT 29 VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tải về
10/2012/QH132012QUỐC HỘIBỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2012 Tải về
27/2012/NĐ-CP2012CHÍNH PHỦNGHỊ ĐỊNH SỐ 27/2012/NĐ-CP VỀ XỬ LÝ KỶ LUẬT VIÊN CHỨC Tải về
58/2010/QH122010QUỐC HỘI KHÓA 12LUẬT SỐ 58/2010/QH12 LUẬT VIÊN CHỨC 2010 Tải về