LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2012-2013

hinh_1_500

Thầy hiệu trưỡng phát biểu lễ khai giảng năm học mới.

dsc00724_500

dsc00729_500

Thầy hiệu trưởng đánh trống khai giảng năm học mới

dsc00730_500

hinh_9_500

hinh_3_500_01

 

hinh_4_500

hinh_2_500

hinh_10_500

 

 

hinh_3_500

hinh_8_500

Đội ngũ giáo viên Trường THCS Suối Đá.

hinh_7_500

Đội ngũ giáo viên Trường THCS Suối Đá.

hinh_5_500

 

hinh_10_500_01