THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2021-2022

Tên file: THONG-BAO_0001.pdf
Tải về

THONG BAO_0001

Thực hiện Công văn số 1064/UBND ngày 17/9/2021 của UBND huyện Dương Minh Châu về việc chuẩn bị và tổ chức Hội nghị Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động năm học 2021-2022; Công văn số 852/PNV-PGDĐT-LĐLĐ ngày 23/9/2021 của Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Liên Đoàn lao động huyện về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động năm học 2021-2022.

Trường THCS Suối Đá thông báo tổ chức Hội nghị Nhà giáo, cán bộ quản giáo dục, người lao động năm học 2021-2022 như sau:

 – Thời gian tổ chức: lúc 13 giờ 30 phút, ngày 15/10/2021.

– Hình thức tổ chức: trực tuyến qua ứng dụng Google meet đường link: https://meet.google.com/fba-odgm-fvd

– Thành phần đại biểu:

+ Đại biểu triệu tập: Viên chức, người lao động Trường THCS Suối Đá.

+ Đại biểu khách mời: Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn Lao động huyện.