1. Link đăng ký tiết dạy có ứng dụng CNTT:

https://forms.gle/boNjHAGCNK5WLNR3A

 

2. Link đăng ký dự giờ:

https://forms.gle/BG6Smy48JhdUxU8q7

 

3. Link xem văn bản áp dụng năm học 2021-2022:

https://drive.google.com/drive/folders/1ASXcd_3Png6VXUCMVhYNvqa2EXRbkbdk?usp=sharing

 

4. Link báo cáo tình hình học sinh liên quan Covid-19 hằng ngày:

https://forms.gle/dCTKDJHVb4SXuieH6

 

5. Link báo cáo tình hình học sinh nhập học hằng ngày:

https://forms.gle/x2n27qApQZfq1T3h9

 

6. Link đăng ký dạy thay, dạy bù:

https://forms.gle/AzwHbu4nGonyGXc8A

 

7. Link tổ trưởng báo cáo định kỳ hàng tháng:

https://forms.gle/5LuQgf83wuiPgakeA

 

8. Link đăng ký nội dung đổi mới, sáng tạo:

https://forms.gle/PNcmKiqdfKXmXY868

 

9. Link xem văn bản áp dụng năm học 2021-2022:

https://drive.google.com/drive/folders/1ASXcd_3Png6VXUCMVhYNvqa2EXRbkbdk?usp=sharing

 

10. Link xem danh sách học sinh 12 lớp:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1M4jsbH1ZumTjX1yIlwug6esN08B1bjzk/edit?usp=sharing&ouid=102096711648412996010&rtpof=true&sd=true

 

11. Link xem danh sách học sinh 8 lớp học trực tuyến (xem và tải về):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1acmMZyJhMDHYMYcmswzLDm7L8UWNhJ80/edit?usp=sharing&ouid=102096711648412996010&rtpof=true&sd=true

 

12. Kết quả đăng ký dạy thay dạy bù (File excel-Chỉ xem và tải về):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14IkyY0aCM6NOB-CzDO9Jhj4vbEHRGsj-RTqj6h5Q3fQ/edit?usp=sharing

 

13. Kết quả đăng ký dự giờ (File excel-Chỉ xem và tải về):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GFjRS7nL2siqAoKO5TybMNQ0tYiwXPvTLOv9MeTg3_0/edit?usp=sharing

 

14. Kết quả đăng ký tiết dạy có ứng dụng CNTT (File excel-Chỉ xem và tải về):

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19uPZ6g6eQziTPtt-xQ5rN_JnVlEhzLT3PDFlwrS-JYU/edit?usp=sharing

 

15. Link vào sổ điểm điện tử VN EDU:

http://giaoductayninh.vn

https://vnedu.vn/

 

16. Link vào cơ sở dữ liệu ngành:

https://csdl.moet.gov.vn/

 

17. Link vào phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Sở Nội vụ Tây Ninh:

https://tayninh.vnerp.vn/

 

18. Link vào phần mềm Misa Quản lý CB, CC:

https://tayninh.qlcb.vn/Login?ReturnUrl=%2f

 

19. Link vào Cổng thông tin Bộ GD&ĐT:

https://www.moet.gov.vn/

 

20. Link vào trang web của Sở GD&ĐT Tây Ninh:

http://tayninh.edu.vn/

http://sgdtayninh.edu.vn/

 

21. Link vào trang web của Phòng GD&ĐT Dương Minh Châu:

http://pgddmc.giaoductayninh.vn/

 

22. Link vào trang web Sách Cánh Diều:

http://hoc10.com

 

23. Link vào trang web Sách Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống:

https://hanhtrangso.nxbgd.vn/

 

24. Link vào trang web xem/ tải hình ảnh sắc nét:

https://www.pexels.com/vi-vn/

 

25. Link xem sách bản mẫu lớp 7 Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam:

https://taphuan.nxbgd.vn/